•  

    Oğuzlar Mahallesi Çetin EMEÇ Bulvarı No: 60/8 Çankaya ANKARA

Sıkça Sorulan Sorularn

İşçilerin ya da işverenlerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da geliştirmek amacıyla aralarında yasalar uyarınca kurdukları birliktir.

Şahıs veya şirket her ne tüzel kişilik olursa olsun istihdam yaratan tüm işletmelerin yani işverenlerin iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve geliştirmek amacıyla aralarında yasalar uyarınca kurdukları birliktir. Başka bir deyişle işveren sendikası, istihdam koşullarını sürdürmek ve geliştirmek kendi iş kolundaki mevzuat ve çalışma düzenini korumak geliştirmek isteyen işveren olanların bir araya geldiği birliktir.

Sendika tüzüğünde yer alan aynı iş kolunda çalışan şahıs veya şirketler işveren sendikasına üye olabilirler.

Kendi iş kolundaki çalışma hayatının tamamında düzenleme yapma yetkisine haiz olan işveren sendikası TC. Çalışma Bakanlığına bağlıdır.

Kendi iç denetim mekanizmaları dışında devletin en üst denetleme kurumu olan Sayıştay tarafından denetlenir.

İşveren sendikaları dernek ve odalardan farklı olarak tüm Türkiye genelinde faaliyette bulunabilirler.

Sendikanın amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler Sendikaya asli üye olabilirler. Sendikaya üye olacakların fiil ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmaları gereklidir. Sendikaya asli üye olmak için iki asli üye tarafından takdim edilmek gereklidir. Takdim edilen üye adayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile 30 gün içinde karar alınır ve sonuç adaya yazı ile duyurulur. Başvurusu kabul edilen aday bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Kurucular kurulu sendikanın asli üyeleridir. TC vatandaşı olmayanların sendikaya üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Onursal üyelik için ikamet şartı ve sektör paydaşlığı aranmaz. Sendikaya maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış ya da sağlayabilecek olanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Sendikaya üye olmak için öncelikle “BAŞVURU” linki üzerinden üyelik formunu doldurmanız gerekmektedir. Aşağıdaki linki tıklayarak sendikamıza nasıl üye olabileceğinizi videolu anlatım ile öğrenebilirsiniz.

Genel kurulda alınacak karar ile ödeme miktarı belirlenecektir.

1 Adet Resim, 1 Adet Nüfus Cüzdan Örneği, 1 Adet Diploma örneği SGK İşveren Sicil Beyanı, Vergi levhası, Oda kayıt belgesi, Ruhsat örneği, Bu belgelerin hepsine e-DEVLET üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen belgeleri önce kendi bilgisayarınıza veya depolama alanınıza indirin daha sonra hepsini bir arada Pdf dosyası yaparak “BELGE YÜKLE” linki üzerinden yükleyiniz. GSM numaranıza belgeleriniz yüklenmiştir mesajı gelinceye kadar saklayınız. Islak imzalı üye başvuru formunu ...........Kargo aracılığı ile ...................................................... adresinde ki Sendika Genel Merkezimize yollayınız.

Burada bilgilerin teyidi açısından kolaylık olması amaçlanmaktadır. Sendika üyeleri arasında referans belirtemiyorsanız bu durum başvurunuza engel oluşturmaz. Yönetim Kurulu sizi davet ederek yüz yüze görüşme yaptıktan sonra başvurunuzu değerlendirmeye alabilir.

Herhangi bir PTT şubesinden 2 liraya e-devlet şifrenizi alabilir ve sendika üyeliği dahil birçok resmi işlemlerinizi internet kanalından yapabilirsiniz.

Üyelik işlemlerinin açıklaması için “Nasıl üye olurum?” sayfamıza bakabilirsiniz.

Hayır. Üyelik sendika ile sizin aranızda kalır. Başka hiç kimse bu konuda bilgilendirilmez. Sendika üyeliğiniz sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sisteminde tutulan özel bilgidir. Bu bilginin açıklanması, kişisel verilerin gizliliğiyle ilgili yasalara aykırıdır ve Türk Ceza Kanunu Madde 135’e göre 4,5 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir suçtur. Ortaklarınız veya müşterileriniz, sendika üyeliğinizi, sendikamız işyerinizde konu ile ilgili belgelendirme yaptığında isterseniz öğrenebilir.

Anayasa’nın 51.maddesi birinci fıkrasına göre; sendikaya üye olmak anayasal bir haktır. Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesine göre; sendikal haklarının kullanılmasını engelleme, suçtur. Bu nedenle çalışanların sendikalı olmaları veya olmamaları yönünde baskı ve tehditte bulunulmasına yönelik cezai işlemler vardır. Sendikaya üyeliğiniz sendika ve sizin aranızdadır. Sendika üyeliğiniz Aile, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sisteminde tutulan özel bir bilgidir.

Evet, sendika üyeliğinizden herhangi bir gerekçe göstermenize gerek kalmadan sendika üyeliğinden ayrılabilirsiniz. Bunun için ayrılma dilekçenizi sendikagenel merkezine ulaştırmanız gerekmektedir.

Sendikamızın faaliyetlerini www.etkinsen.org sitesinden veya sosyal medya hesaplarımızdan (Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube) takip ederek bilgi alabilirsiniz.